Departamentul Administrativ şi Financiar

Printre atribuţiile Departamentului Administrativ şi Financiar se numără asigurarea asistenţei juridice curente în domeniul financiar contabil a Colegiului Medicilor din Romania; gestioneaza patrimoniul si tine evidenta financiar contabila; centralizeaza cotizatiile si celelalte venituri; asigura activitatea de birotica; propune Consiliului National nivelul cotizatiei si a partii din aceasta care trebuie virata de structurile judetene catre organele centrale; fundamenteaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli; fundamenteaza si propune Biroului executiv al Colegiului Medicilor din Romania necesarul de personal de executie; controleaza gestiunea colegiilor judetene; pregateste si asigura desfasurarea sedintelor Adunarii Generale Nationale, Consiliului National si Biroului executiv al Colegiului Medicilor din Romania.