Departamentul Avizări

Obiectivul acestui departament este să impună standarde şi criterii de asigurare a calităţii actului profesional pe teritoriul României. În acest sens, departamentul îndeplineşte următoarele atribuţii principale: asigură împreună cu structurile de specialitate din Ministerul Educatiei şi Cercetării şi ale Ministerului Sănătăţii, verificarea, validarea şi echivalarea calificarii membrilor săi, participa la elaborarea unor criterii transparente de evaluare, validare si echivalare a diplomelor, specialitatilor, competentelor si gradelor profesionale, participa in comisiile centrale de acreditari, propune si avizeaza metodologia de acreditare a medicilor si a unitatilor medico-sanitare.