Departamentul de Jurisdicţie Profesională

Are următoarele atribuţii anchetează reclamaţiile şi sesizările legate de nerespectarea deontologiei profesionale, întocmeşte dosarul de anchetă disciplinară, susţine acţiunea disciplinară în faţa comisiei de disciplină.

Judecarea cazurilor ce constituie abatere disciplinară se face în temeiul cadrului legal, a Statutului Colegiului Medicilor din România, a Codului de deontologie profesionala, a regulamentelor de ordine internă ale unităţilor medicale şi a fişei postului.

Având în vedere măsurile recomandate în vederea reducerii impactului pandemiei COVID-19, vă rugăm să descărcați, să completați și să transmiteți la adresa: office@cmr.ro următoarele formulare, în funcție de situația aplicabilă.
Vă vom transmite în cel mai scurt timp posibil data programării unei audiențe la sediul CMR pentru obținerea documentelor solicitate, respectiv consultarea dosarului.