Departamentul economico-social

Susţine interesele economice şi sociale ale corpului profesional din România, adaptându-le în permanenţă condiţiilor existente în plan naţional şi internaţional.

Departamentul economico-social reprezintă medicii care lucrează în sistemul de asigurări de sănătate urmărind apărarea drepturilor, intereselor şi a demnităţii profesiunii de medic, precum şi eliminarea oricărui fel de ingerinţe în exercitarea actului profesional. Totodată, Departamentul Economico-social supraveghează desfăşurarea raporturilor dintre medicii care lucrează în sistemul de asigurări de sănătate, luând măsurile care se impun pentru asigurarea libertăţii profesiei şi a apărării statutului medicului în societate, inclusiv cu privire la raportul dintre importanţa socială a activităţii profesionale şi veniturile medicului.