Decizia nr. 3 a Consiliului National din 11.01.2008

Decizia nr. 3 din 11 ianuarie 2008 privind componenta comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din Romania

In temeiul art.406 si 431 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii si pentru respectarea art.37 din Statutul Colegiului Medicilor din România

CONSILIUL NATIONAL AL COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA
D E C I D E :
Art.1 Se aproba componenta Comisiilor de lucru ale Colegiului Medicilor din România.
Art. 2 Componenta comisiilor este specificata în Anexa 1, ce face parte integranta din prezenta decizie.

PRESEDINTE
Prof. dr. Vasile Astarastoae
Bucuresti, 11 ianuarie 2008, Nr. 3

ANEXA 1
Comisia de Studii si Stategii de Dezvoltare :
Comisia Profesional stiintifica si de învatamânt
Prof.dr.Ioan Lascar – Buc.
Dr. Demeter Ferenc – HR
Dr. Calin Cipaian – SB
Dr. Cocoi Danut – BN
Dr. Draghici Alice – TR
Prof.dr. Cupsa Augustin – DJ
Prof.dr. Cristea Dumitru – GL
Dr. Marcela Vidican – CJ
Dr. Sabau Mircea – MS
Dr. Coles Ioana – Min.Transporturilor
Comisia Economico-Sociala si de Asigurari de Sanatate :
Dr. Radulescu Viorel – OT
Dr. Ileana Dumitrescu – DB
Dr. Marcela Vidican – CJ
Dr. Chitanu Liliana – BR
Dr. Mortun Viorica – MH
Dr. Bumbulut Calin SM
Dr. Draganescu Bogdan – BZ
Dr. Hrecnic Virginia – HD
Dr. Emilia Tudoroiu – PH
Dr. Banica valentine – AG
Dr. Seres Lucia – CV
Dr.Haber George – AB
Comisia Imagine, Relatii Interne si Externe
Dr. Damoc Letitia – NT
Dr. Sorin Begher – AR
Dr. Constantin Cârstea – BV
Comisia Acreditari si Avizari
Dr. Tintaru Constantin – BC
Dr. Dumitrescu Mircea – BH
Dr. Cordea Ioan – SJ
Comisia Jurisdictie Profesioanla :
Prof. dr. Vladimir Belis – Buc.
Dr. Bucovici Florian – Min.Interne
Prof.dr. Bratu Tiberiu – TM
Dr. Isaila Vasile – BT
Dr. Andronache Mugur – VN
Dr. Buiuc Nicolita – IL
Dr. Stamate Emilia – TL
Dr. Florin Mergea – GJ
Dr. Zavate Mircea – VS
Dr. Oniceanu Mirela – SV