Decizia nr. 7 a Consiliului National din 18 aprilie 2008

Decizia nr. 7 din 18 aprilie 2008  privind completarea Deciziei nr.4/2008 privind continuarea activitatii medicale peste varsta legala de pensionare.

In temeiul art. 385, art. 404 alin. (2) si al art. 406 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare

CONSILIUL NATIONAL al
COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMANIA

D E C I D E

Art. I Decizia nr.4/2008 a Consiliului National al Colegiului Medicilor din Romania, privind continuarea activitatii medicale peste varsta legala de pensionare se completeaza  cu un nou articol art.81 cu urmatorul cuprins:

Art.81  (1) Toate avizele de continuare a activitatii peste varsta de pensionare, vor fi validate de Colegiul Medicilor din Romania.
(2) Avizul pentru mentinerea în functie a sefilor de sectie peste varsta de pensionare se  emite de catre Biroul Executiv al Consiliului National al Colegiului Medicilor din Romania.

Art. II Prezenta decizie se publica în Monitorul Oficial al Romaniei Partea I.

PRESEDINTE
VASILE ASTARARSTOAE

Bucuresti 18 aprilie 2008
Nr. 7