Decizie nr. 5 a Consiliului National din 18.04.2008

Decizie nr. 5 din 18 aprilie 2008 privind stabilirea cuantumului cotizatiei de membru al Colegiului Medicilor din Romania. in temeiul art. 431, si  art.464  din Legea  95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,

Consiliul National
al Colegiului Medicilor din Romania

DECIDE

Art. 1. – Membrii Colegiului Medicilor din Romania care exercita profesia de medic sau care ocupa o functie in baza calitatii de medic au obligatia de a achita lunar cotizatia de membru in valoare de 30 RON.

Art. 2. – Prin exceptie de la prevederile art. 1, medicii rezidenti, medicii stagiari, precum si medicii care au dobandit dreptul de libera practica, dar care nu desfasoara inca activitate medicala sunt obligati la plata unei cotizatii in valoare de 5 RON pe luna.

Art. 3. – Medicii pensionari care nu mai exercita activitati medicale si doresc sa isi pastreze calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania platesc lunar o cotizatie in cuantum de 5 RON.

Art. 4. – Sunt scutiti de plata cotizatiei:
a)    medicii care au solicitat suspendarea calitatii de membru al Colegiului Medicilor din Romania, pe durata suspendarii;
b)    medicii carora li s-a aplicat sanctiunea de suspendare a calitatii de membru, pe perioada suspendarii;
c)    medicii care au statutul de veterani de razboi;
d)    medicii detinuti sau internati din motive politice, aflati in situatiile prevazute la art. 1 alin. (1) si (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 5. – Medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in unul dintre aceste state, care au solicitat si au obtinut, in conditiile legii, calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania, sunt obligati la plata cotizatiei in aceleasi conditii ca si cetatenii romani.

Art. 6. – Medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in unul dintre aceste state, care presteaza temporar servicii medicale pe teritoriul Romaniei, sunt exceptati de la obligatia de plata a cotizatiei.

Art.7. – Cotizatia se plateste lunar pana cel mai tarziu pe data de 15 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza.
Pentru cotizatiile platite ulterior acestei date se datoreaza penalitatile prevazute de lege.

Art.8. – La data intrarii in vigoare a prezentei decizii se abroga Decizia nr.12/2005 privind stabilirea cuantumului cotizatiei de membru al Colegiului Medicilor din Romania.

Art. 9. – Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare incepand cu data de 01 iunie 2008

Presedinte

VASILE ASTARASTOAE

Bucuresti, 18 aprilie  2008.

Nr.5.