Decizia nr.10 din 27 iunie 2008

Decizia nr.10 din  27 iunie 2008 privind componenţa comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România

În temeiul art.406 şi 431 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi art. 38 din Statutul Colegiului Medicilor din România

CONSILIUL NAŢIONAL AL COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

D E C I D E :

Art.I  Componenţa Comisiilor de Specialitate ale Colegiului Medicilor din România specificate în Anexa 1 la Decizia nr.6/2008 a Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România publicată în Monitorul Oficial  Partea I nr. 399 din 27/05/2008 se completează şi se modifică după cum urmează :

1.    Comisia de Alergologie şi Imunologie va avea următoarea componenţă :

Nr.crt.    Comisie de specialitate    Funcţie    Titlu
universitar    Nume/ Prenume    Localitatea
1    Alergologie si Imunologie     Preşedinte    Conf.    Dumitraşcu Diana    Cluj Napoca
Vicepreşedinte    Prof.     Bâră Constantin    Bucureşti
Membru    Prof.    Victor Cristea     Cluj Napoca
Membru    Prof    Gotia Stela     Iaşi
Membru    Conf.    Cucuruz Maria     Timişoara
Secretar   Bumbăcea Roxana Silvia     Bucureşti

2.    Se înfiinţează Subcomisia de Acupunctură, Homeopatie şi Apifitoterapie în cadrul Comisiei de Medicină Internă şi va avea următoarea componenţă :

2    Medicină Internă         Preşedinte    Prof.    Constantin Dumitru     Bucureşti
Subcomisia Acupunctură, Homeopatie şi Apifitoterapie

Vicepreşedinte   Dr.   Corneliu Moldovan Bucureşti
Membru     Dr.   Doina Pavlovschi    Bucureşti
Membru     Dr.   Lavinia Nanu         Bucureşti
Secretar    Dr.   Eugen Ştefan        Bucureşti

Art.II  Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României Partea I.

PREŞEDINTE
Prof. dr. Vasile Astărăstoae

Bucureşti, 27 iunie  2008 .
Nr. 10.