Decizia nr. 13 din 19 septembrie 2008

Decizia nr. 13 din 19 septembrie 2008 privind eliminarea oricăror taxe pentru soluţionarea sesizărilor referitoare la răspunderea disciplinară a medicilor.

 În temeiul art.430 şi art.455 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,

 CONSILIUL NAŢIONAL AL COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

D E C I D E :

 Art.1 Începând cu data comunicării prezentei decizii se anulează  orice taxă solicitată de către colegiile teritoriale, respectiv Colegiul Medicilor Bucureşti pentru soluţionarea sesizărilor referitoare la răspunderea disciplinară  a medicilor.

 Art.2 Sesizările referitoare la răspunderea disciplinară  a medicilor sunt scutite de orice fel de taxă şi se soluţionează de către comisiile de disciplină în conformitate cu legea, cu Statutul Colegiului Medicilor din România şi regulamentele specifice.

 Art.3 Prezenta decizie se comunică către colegiile teritoriale, respectiv Colegiul Medicilor Bucureşti şi către Comisia Superioară de Disciplină

PREŞEDINTE

prof. univ. dr. VASILE ASTĂRĂSTOAE

Nr. 13

Bucureşti, 19/ 09 / 2008.