Decizia nr. 14 din 19 septembrie 2008

Decizia nr. 14 din 19 septembrie 2008 privind reluarea calităţii de membru al UPLR

În temeiul art.406 şi art.431 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,

CONSILIUL NAŢIONAL AL

COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

D E C I D E :

Art.1  Încetarea suspendării din calitatea de membru al Uniunii Profesiilor Liberale din România a Colegiului Medicilor din România.

Art.2 Biroul Executiv al Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România va notifica Uniunea Profesiilor Liberale despre încetarea suspendării şi reluarea calităţii de membru cu drepturi depline.

Art.3 Prezenta decizie se comunică Departamentului Financiar Contabil al Colegiului Medicilor din România.

PREŞEDINTE

prof. univ. dr. VASILE ASTĂRĂSTOAE

 Nr. 14

 Bucureşti, 19/ 09 / 2008.