Decizia nr. 15 din 19 septembrie 2008

DECIZIA Nr. 15 Din 19.09.2008 pentru modificarea şi completarea anexei la Decizia Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 6/2008 privind componenţa comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

În temeiul art. 406 şi 431 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 38 din Statutul Colegiului Medicilor din România, adoptat prin Decizia adunării generale a Colegiului Medicilor din România nr. 3/2005. cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor din România d e c i d e:

 Art. I. — Anexa la Decizia Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 6/2008 privind componenţa comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 din 27 mai 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:

 

1.       Nr. crt.  23 „Medicină de urgenţă” se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr.crt.

Comisia de specialitate

Funcţia

Titlul
universitar

Numele/ Prenumele

Localitatea/Judeţul

23

Medicină de urgenţă

 Preşedinte

Conf.

Cimpoieşu Diana

Iaşi

Vicepreşedinte

Damoc Letiţia Gabriela

Neamţ

Membru

Golea Adela

Cluj

Membru

Valentin Georgescu

Bucureşti

Membru

Cordea Ioan

Sălaj

Secretar

Dimitriu Ioana

Bucureşti

 

 2.       Nr. crt. 31 „Obsterică – Ginecologie” se completează şi va avea următoarea componenţă:

Nr.crt.

Comisia de specialitate

Funcţia

Titlul
universitar

Numele/ Prenumele

Localitatea/Judeţul

  31 Obsterică – Ginecologie

Preşedinte

Prof.

Vlad Tica

Constanţa

Vicepreşedinte

Prof.

Stretean  Adrian

Sibiu

Membru

Prof.

Ancăr Virgil

Bucureşti

Membru

Conf.

Ona Dan

Cluj Napoca

Secretar

Prof.

Râcă Nicolae

Craiova

Conf.

Petru Chitulea

Oradea

Poenaru Mircea

Bucureşti

Prof.

Mircea Onofriescu

Iaşi


Art. II. — Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Colegiului Medicilor din România,

Vasile Astărăstoae

Bucureşti, 19 septembrie 2008.

Nr. 15.