Decizia nr.16 din 19 septembrie 2008 privind adoptarea unor declaratii

Decizia nr.16 din 19 septembrie 2008 privind adoptarea unor declaratii.  În temeiul art.406 şi art.431 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 CONSILIUL NAŢIONAL AL COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

D E C I D E :

 

 Art.1  Fiecare colegiul teritorial va avea un purtător de cuvânt.

            Persoana desemnata va urma cursuri de specializare în relaţia cu presa.

Art.2 Decontarea cursurilor se va face din fondurile fiecărui consiliul judeţean al colegiilor teritoriale.

Art.3 Prezenta decizie se comunică colegiilor teritoriale şi Departamentului Finaciar Contabil al Colegiului Medicilor din România.

PREŞEDINTE

 prof. univ. dr. VASILE ASTĂRĂSTOAE

 

Nr. 16

Bucureşti, 19/ 09 / 2008.