Decizia nr. 5 din 10 aprilie 2009

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA
DECIZIA Nr. 5
Din 10.04.2009
pentru modificarea şi completarea anexei la Decizia Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 6/2008 privind componenţa comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România
În temeiul art. 406 şi 431 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 38 din Statutul Colegiului Medicilor din România, adoptat prin Decizia Adunării Generale Naţionale a Colegiului Medicilor din România nr. 3/2005. cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor din România d e c i d e:

Art. I. — Anexa la Decizia Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 6/2008 privind componenţa comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 din 27 mai 2008, cu modificările şi completările ulterioare ,  se completează după cum urmează:

1.     Nr. crt.  44 „Expertiza medicală a capacităţii de muncă”  va avea următorul cuprins:

Nr.crt.    Comisia de specialitate    Funcţia    Titlul
universitar    Numele/ Prenumele    Localitatea/Judeţul
44    Expertiza medicală a capacităţii de muncă                    Preşedinte        VALENTIN NĂSTASE    Braşov
Vicepreşedinte        LĂCRĂMIOARA DOINA TUIDORACHE     Bucureşti
Membru        IOANA SOARE     Bucureşti
Membru        DOINA NEAMŢU     Bucureşti
Membru         ANTOANETA GAVRIL    Bucureşti
Membru        MARIANA FLOREA     Cluj
Membru         RALUCA PĂUN     Bacău
Nr.crt.    Comisia de specialitate    Funcţia    Titlul
universitar    Numele/ Prenumele    Localitatea/Judeţul
Membru        AIDA MARA NEDELCUŢ     Focşani
Secretar         SIMONA LUCIA BUNESCU     Bucureşti

Art. II. — Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Colegiului Medicilor din România,
Vasile Astărăstoae

Bucureşti, 10 aprilie 2009.
Nr. 5.