Decizia nr. 8 din 24 iulie 2009

Privind stabilirea indemnizatiilor membrilor Biroului Executiv al Consiliului National
În temeiul  art.431 lit.o din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, CONSILIUL NATIONAL AL COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

D E C I D E :

Art.1  Aproba majorarea cu 50% a indemnizatiei membrilor Biroului Executiv al Consiliului National al Colegiului Medicilor din România .

Art.2  Plata îndemnizatiilor se va face în lei, la cursul Bancii Nationale , comunicat pentru ultima zi lucratoare a lunii pentru care se face plata.

Art. 3 Prezenta decizie se comunica Departamentului Finaciar Contabil al Colegiului Medicilor din România.

PRESEDINTE

prof. univ. dr. VASILE ASTARASTOAE

Nr. 8
Bucuresti, 24 iulie 2009