Decizia nr. 9 din 24 iulie 2009

Privind adoptarea unor declaratii
În temeiul art.406 si art.431 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii,
CONSILIUL NATIONAL AL COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

Art.1  Încheierea unui Acord de Parteneriat cu SC Medright Experts SRL în cadrul Proiectului Calitate în Sănătate prin instruirea Medicilor de Familie numărul 20735.
În cadrul proiectului, CMR va participa prin colegiile teritoriale, în acest sens fiecare colegiu teritorial al CMR va desemna un reprezentant.

Art.2  Achiziţionarea unui autoturism în valoare max . de 20 000 Euro, fără TVA.
Autoturismul va fi dat în folosinţa Preşedintelui Colegiului Medicilor din România pe toată perioada mandatului.

Art.3  Prezenta decizie se comunică  Departamentului Finaciar Contabil al Colegiului Medicilor din România.

PREŞEDINTE
prof. univ. dr. VASILE ASTĂRĂSTOAE