Decizia nr. 11 din 4 septembrie 2009

privind  emiterea avizelor pentru înfiinţarea punctelor secundare de lucru ale cabinetelor medicale individuale, asociate, grupate şi ale societăţilor civile medicale

În temeiul art. 406 şi art.431 din  Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu completările şi modificările ulterioare  şi conform OG 124/1998 cu completările şi  modificările ulterioare

CONSILIUL NAŢIONAL AL COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

D E C I D E :

Art.1 Avizul privind înfiinţarea unui punct de lucru se emite numai dacă:

a)    în localitatea unde se doreşte înfiinţarea punctului de lucru nu mai funcţionează un alt cabinet medical;
b)    localitatea unde se doreşte înfiinţarea punctului de lucru nu se află la o distanţă mai mare de 15 Km de cabinetul medical;

Art.2 Prin excepţie de la condiţiile prevăzute la art.1 pot fi înfiinţate puncte de lucru numai dacă în zona unde se doreşte înfiinaţrea punctului de lucru este o solicitare majoră de servicii medicale iar, dacă se solicită un punct de lucru pentru un cabinet de medicină de familie, în localitatea respectivă nu există cabinete medicale cu mai puţin de 2 000 de asiguraţi înscrişi pe lista medicului respectiv.

Art.2 Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial Partea I.

PRESEDINTE

Vasile Astărăstoae

Bucureşti, 04.09.2009.
Nr. 11