Decizia nr. 12 din 04.09.2009

privind stabilirea indemnizaţiilor membrilor  Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România

În temeiul  art. 429 alin (3)  din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,

CONSILIUL NAŢIONAL AL COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

D E C I D E :

Art.1  Aprobă acordarea unei indemnizaţii reprezentanţilor colegiilor teritoriale în Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor din România în sumă de minim 200 lei.

Art.2  Plata îndemnizaţiilor se va face şi va fi suportată de colegiile teritoriale

Art. 3 Prezenta decizie se comunică colegiilor teritoriale ale Colegiului Medicilor din România.

PREŞEDINTE
prof. univ. dr. VASILE ASTĂRĂSTOAE

Nr. 12
Bucureşti, 04.09.2009