Decizia nr. 9 din 26.10.2011

privind acordarea procedura de acordare a ajutor financiar membrilor Colegiului Medicilor din România
În temeiul  art.431 şi 456 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
CONSILIUL NAŢIONAL AL COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA
D E C I D E :Art.1   În termen de 2 săptămâni colegiile judeţe vor transmite Departamentului economico-social al Colegiului Medicilor din România, propuneri privind elaborarea unor criterii faţă de care vor fi analizate şi aprobate cererile de acordare de ajutor financiar.
Art.2  În funcţie de propunerile transmise de la colegiile teritoriale, Departamentul economico-social al Colegiului Medicilor din România, la şedinţa Consiliului Naţional din luna noiembrie, va prezenta un proiect de decizie cu privire la procedura şi criteriile de acordare a ajutoarelor financiare.

PREŞEDINTE
prof. univ. dr. VASILE ASTĂRĂSTOAE

Nr. 9 Bucureşti, 26.10. 2011