Raport de activitate 2008

Activitatea Comisiei Superioare de Disciplină s-a desfăşurat, de la înfiinţarea sa şi până în prezent, în conformitate cu prevederile Statutului Colegiului Medicilor din România, a Codului de Deontologie Medicală, a Legii 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comisiilor de Disciplină şi a tuturor actelor normative în vigoare, ce au privit direct cauzele dosarelor aflate pe rolul Comisiei Superioare de Disciplină. În anul 2008, Comisia Superioară de Disciplină a funcţionat în următoarea componenţă:

Conf. Dr. Beatrice Ioan – Preşedinte

Prof. Dr. Eugen Brătucu – Membru

Prof. Dr. Decebal Hudiţă – Membru

Conf. Dr. Horia Bălan – Membru

Conf. Dr. Gabriel Mihalache – Membru

Conf. Dr. Daniela Filipescu– Membru

Dr. Tereza Franciuk – Membru

Dr. Adela Neagoe – Membru

Dr. Carmen Sîrbu – Membru

Dr. Valeriu Bistriceanu – Membru

Dr. Jean Ciurea – Membru

Mihaela Ionică – Secretară

În cursul anului 2008, pe rolul Comisiei Superioare de Disciplină au existat 148 dosare disciplinare, în care s-au decis următoarele:

NESANCŢIONARE = 120 cauze

SANCŢIONARE:

→ mustrare = 25 cauze
19 cauze în care aplicat s-a aplicat sancţiunea de “mustrare”
6 cauze în care aplicat s-a aplicat sancţiunea de “mustrare şi efectuarea de cursuri de perfecţionare”

→ avertisment =  11
9 cauze în care s-a aplicat sancţiunea de “avertisment ”
2 cauze în care s-a aplicat sancţiunea de “avertisment şi efectuarea de cursuri de perfecţionare”

→ vot de blam = 8
6 cauze în care s-a aplicat sancţiunea de “vot de blam”
2 cauze în care s-a aplicat sancţiunea de “vot de blam şi efectuarea de cursuri de perfecţionare”

→ interdicţia de a profesa pe o perioadă de:
3 luni = 1 cauză
6 luni = 1 cauză

→ amendă = 5
* 3 cauze în care s-a aplicat sancţiunea de “amendă în cunatum de 1.000 RON”
* 2cauze în care s-a aplicat sancţiunea de “amendă în cuantum de 1.000 RON şi efectuarea de cursuri de perfecţionare”

Au existat 2 dosare care au fost returnate Comisiei de Disciplină a Colegiului Medicilor Judeţean întrucât nu a fost respectată procedura judecării cauzei respective.

În anul 2008, repartiţia pe specialităţi a cauzelor aflate pe rolul C.S.D. a fost următoarea:

Specialităţi    Număr cauze
Obstetrica-Ginecologie    33
Chirugie (generală, oncologie, pediatrică, cardiovasculară)    23
Anestezie-Terapie intensivă    16
Medicină generală/Medicină de familie    14
Ortopedie    8
Neurochirurgie    8
Medicină internă    7
Psihiatrie    7
Urologie    6
Medicină de urgenţă – UPU    6
Neurologie    5
Chirurgie plastică    3
ORL    3
Serviciul de Ambulanţă    2
Expertiza capacităţii de muncă    1
Diabet, boli de nutriţie şi metabolice    1
Pediatrie    1
Anatomie patologică    1
Medicina fizică şi recuperare    1
Pneumoftiziologie    1
Medicină legală    1
Endocrinologie     1
Fertilizare in vitro    1
Radiologie    1
Dermatologie    1
Hemodializă    1
Alergologie     1
Oftalmologie    1
Total    155

Repartiţia sancţiunilor funcţie de specialităţi în anul 2008 a fost următoarea:

Specialităţi    Mustra-re    Averti-ment    Vot de
blam     Amen-dă    Interdicţia
de a
profesa    Retragerea
calităţii
de membru
al CMR    Fără
sancţiune
Obstetrică-Ginecologie    4    1    5    –    1    –    23
Chirugie (generală, oncologie, pediatrică, cardiovasculară)    4    3    –    –    –    –    23
Anestezie-Terapie intensivă    –    2    1    1    –    –    15
Medicină generală/Medicină de familie    4    –    –    –    –    –    16
Ortopedie    3    –    –    –    –    –    7
Neurochirurgie    1    –    –    –    –    –    7
Medicină internă    –    –    –    1    –    –    9
Psihiatrie    –    –    –    –    –    –    6
Urologie    3    2    –    1    –    –    1
Medicină de urgenţă – UPU    3    –    1    1    –    –    2
Neurologie    –    –    –    –    –    –    6
Chirurgie plastică    –    1    –    1    –    –    1
ORL    –    –    –    1    –    –    4
Serviciul de Ambulanţă    –    –    1    –    –    –    1
Expertiza capacităţii de muncă    –    –    –    –    –    –    1
Oftalmologie    –    –    –    –    –    –    1
Pediatrie    –    2    –    –    –    –    –
Diabet, nutritie si boli metabolice    1    –    –    –    –    –    –
Medicina fizică şi recuperare    –    –    –    –    –    –    1
Pneumoftiziologie    –    –    –    –    –    –    1
Anatomie patologica    –    –    –    –    –    –    1
Neonatologie    –    –    –    –    –    –    1
Fertilizare in vitro/ Reproducere umana asistata    –    –    –    –    –    –    1
Alergologie    1    –    –    –    –    –    –
Radiologie    –    –    –    –    –    –    1
Endocrinologie    1    –    –    –    –    –    –
Hemodializa    –    –    –    –    –    –    1
Dermatologie    –    –    –    –    1    –    –

În funcţie de gravitatea sancţiunii, comparativ cu deciziile de la nivelul Comisiilor de Disciplină judeţene, au existat următoarele categorii de dosare:
→ cauze în care a fost schimbată decizia de la nivel judeţean,
prin agravarea sancţiunii                                27
→ cauze în care a fost schimbată decizia de la nivel judeţean,
prin micşorarea sancţiunii                            12
→ cauze în care s-a menţinut decizia de la nivel judeţean (de sancţionare sau nesancţionare)                                    107

NUMĂR MEDICI INTIMAŢI 2008 =171
NUMĂR MEDICI SANCŢIONAŢI 2008 = 51
NUMĂR DECIZII C.S.D 2007 = 148

Notă: Numărul medici intimaţi  este mai mare decât numărul deciziilor deoarece în unele dosare au existat mai mulţi medici intimaţi în acelaşi caz.

Pe rolul Comisiei Superioare de Disciplină se află în acest moment, în curs de soluţionare 39 de dosare, înaintate de către Comisia de Jurisdicţie a Colegiului Medicilor din România.

Situaţia Deciziilor CSD pronunţate în anul 2008 a caror anulare s-a solicitat în instanţă, la data de 09.03.2009:

Nr.decizii 2008 atacate în instanţă    Decizii desfiinţate de instanţă     Decizii menţinute de instanţă     In curs de soluţionare
30    0    9    21

La finalul anului 2008, există o serie de aspecte generale care ar trebui subliniate, întrucât acestea au fost remarcate în repetate rânduri:
– depăşirea competenţei profesionale de către unele cadre medicale medii, ceea ce a făcut necesară sesizarea organismelor profesionale respective asupra depăşirii competenţelor atribuite prin lege membrilor săi;
– constatarea unor deficienţe organizatorice la nivelul serviciilor UPU din în unele Spitale Judeţene;
– constatarea unor deficienţe în redactarea deciziilor Comisiilor de Disciplină la nivel teritorial, în special motivarea în drept a acestora, respectarea procedurii şi a aplicării sancţiunilor existente în Statutul C.M.R. şi Legea 95/2006;
– constatarea unor deficienţe în alcătuirea dosarelor, mai cu seamă dosare incomplete;
– situaţii în care medicii de familie nu au cunoscut obligaţiile pe care le au sau limitele competenţei lor (de exemplu, eliberare de adeverinţe sau certificate de natură psihiatrică, ce ar trebui eliberate de medicii legişti sau psihiatri);
– în continuare, se remarcă deficienţe în informarea pacienţilor, obţinerea consimţământului informat pentru tratamentul medical precum şi în securizarea formularelor de consimţământ informat.

Preşedinte Comisie Superioară de Disciplină a CMR,
Conf. dr. Beatrice Gabriela IOAN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *