Raport de activitate 2009

Activitatea Comisiei Superioare de Disciplină s-a desfăşurat, de la înfiinţarea sa şi până în prezent, în conformitate cu prevederile Statutului Colegiului Medicilor din România, a Codului de Deontologie Medicală, a Legii 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comisiilor de Disciplină şi a tuturor actelor normative în vigoare, ce au privit direct cauzele dosarelor aflate pe rolul Comisiei Superioare de Disciplină. În anul 2009, Comisia Superioară de Disciplină a funcţionat în următoarea componenţă:

Preşedinte
Conf. Dr. Beatrice Ioan

Membri
Prof. Dr. Eugen Brătucu

Prof. Dr. Decebal Hudiţă

Conf. Dr. Horia Bălan

Conf. Dr. Gabriel Mihalache

Conf. Dr. Daniela Filipescu
Dr. Tereza Franciuk

Dr. Adela Neagoe

Dr. Carmen Sîrbu

Dr. Valeriu Bistriceanu

Dr. Jean Ciurea

Secretară
Mihaela Ionică

În cursul anului 2009, pe rolul Comisiei Superioare de Disciplină s-au aflat 95 dosare disciplinare, în care au fost implicaţi 154 medici intimaţi, dintre care 48 au fost sancţionaţi.
În prezent, se află în curs de soluţionare 61 dosare.

Cazurile analizate în cadrul Comisiei Superioare de Disciplină au fost soluţionate după cum se arată în tabelul de mai jos :

DECIZIA    NUMĂR CAZURI
Nesancţionare    106
Mustrare    16
Avertisment    10
Vot de blam    10
Amendă    5
Interdicţia de a profesa    5
Respingerea contestaţiei (tardivă)    1

În anul 2009, repartiţia pe specialităţi a cauzelor aflate pe rolul Comisiei Superioare de Disciplină a fost următoarea:

SPECIALITĂŢI    NUMAR CAUZE
MG/MF    31
Chirurgie (generală,  pediatrică, cardiovasculară, etc.)    17
Obstetrică-Ginecologie    17
ATI    14
Neurologie    9
Boli Infecţioase    8
Pediatrie    7
Oftalmologie    6
Cardiologie    6
Urologie    6
Medicină Internă    6
Medicină Nucleară    5
Psihiatrie    5
UPU    3
Pneumoftiziologie    3
Anatomie-patologică    2
Alergologie-Imunologie    1
Neuroghirurgie    1
Endocrinologie    1
Neonatologie    1
Nefrologie    1
Dermato-Venerologie    1
Geriatrie-Gerontologie    1
Ortopedie    1
Contestaţii respinse ca tardive    1
TOTAL CAUZE    154

Notă : Numărul cauzelor (154) este mai mare decât numărul deciziilor adoptate de C.S.D. (95) pentru că au existat dosare în care au fost reclamaţi mai mulţi medici, cu specialităţi diferite.

Repartiţia sancţiunilor funcţie de specialităţi în anul 2009 a fost următoarea:

Specialităţi    Mustrare     Avertisment     Vot de blam     Amendă    Interdicţia de a profesa    Fără sancţ.
Psihiatrie            –                  –                –                    –                         –                            5
Ortopedie          –                  –                –                    –                         –                             1
ATI                   2                   2             Anumite activităţi pe o per. de 6 luni : 1+curs de perfecţ    9
Obstetrică-Ginecologie    3    1    1    1    Anumite activităţi pe o per. de 8 luni : 1+curs de perfecţ    10
Nefrologie          –                  –               –                     –                         –                                  1
Dermato-Venerologie    –         –               –                     –                         –                                   1
Medicină Nucleară    –            –               –                     –    Anumite activităţi pe o per. de 6 luni : 2    3
Medicină Internă    1              –               –                     –                        –                                    5
Chirurgie (generală,  pediatrică, cardiovasculară, etc.)    3    3    1    1    –    9
Neonatologie    –    –    –    –    –    1
Oftalmologie    –    –    1+ curs de perfecţ.    –    –    5
Cardiologie    1    –    1    –    –    4
Geriatrie-Gerontologie    1    –    –    –    –    –
Anatomie-patologică    1    –    –    –    –    1
Urologie    –    –    2    2    –    2
UPU    –    1    –    –    –    2
Neurologie    –    –    –    –    –    9
Pediatrie    2 (dintre care 1+curs de perfecţ.)    1    –    –    –    4
MG/MF
2    1    2    1    Pe o per. de 6 luni – 2    23
Pneumoftiziologie    –    –    –    –    –    3
Boli Infecţioase    –    2    –    –    –    6
Alergologie-Imunologie    –    –    –    –    –    1
Neuroghirurgie    –    –    –    –    –    1
Endocrinologie    –    1    –    –    –    –
TOTAL    16    10    10    5    6    106
TOTAL GEN.    154

Notă: Numărul deciziilor adoptate de C.S.D.  în  anul 2009 (95) include  şi litigiile.

În funcţie de gravitatea sancţiunii, comparativ cu deciziile de la nivelul Comisiilor de Disciplină Judeţene, au existat următoarele categorii de dosare:
→ 16 dosare în care a fost schimbată decizia de la nivel judeţean, prin agravarea sancţiunii
→ 19 dosare în care a fost schimbată decizia de la nivel judeţean, prin micşorarea sancţiunii
→ 111 dosare în care a fost menţinută decizia (sancţionare/nesancţionare) de la nivel judeţean

PROBLEME SESIZATE ÎN CURSUL ANULUI 2009

I. Deficienţe în activitatea CD judeţene:
1.    Deficienţe în redactarea deciziilor
– motivarea
– respectarea procedurii
– folosirea sancţiunilor existente în Statutul C.M.R. şi Legea 95/2006

2.    Deficienţe în alcătuirea dosarelor
– dosare incomplete
– dosare neordonate

II. Deficienţe organizatorice la nivelul serviciilor UPU

III. Depăşirea competenţei de către unii medici
Ex. eliberarea de adeverinţe privind capacitatea unor pacienţi de a semna acte notariale (medicii de familie)

IV. Depăşirea competenţei profesionale de către unele cadre medicale medii, pentru care Comisia Superioară de Disciplină a sesizat organizaţiile profesionale respective (asupra depăşirii competenţelor atribuite prin lege membrilor săi).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *