Ce condiţii trebuie îndeplinite pentru a profesa medicina în România

Profesia de medic se exercită pe teritoriul României de către persoanele prevăzute la art. 376 cu modificările și completările ulterioare care îndeplinesc următoarele condiţii:

  1. a) deţin un titlu oficial de calificare în medicină;
    b) nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute de prezenta lege;
    c) sunt apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de medic;
    d) sunt membri ai Colegiului Medicilor din România;

Medicii cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi pe teritoriul României, precum şi medicii care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 376 lit. c) şi e) , exercită profesia de medic cu aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi medicii cetăţeni români membri ai Colegiului Medicilor din România