Decizia nr.2 din 17.02.2012 privind infiinţarea unei comisii de lucru

 

 

 

In temeiul art.406 şi 431 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, art. 38 din Statutul Colegiului Medicilor din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor din România nr. 3/2005, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

CONSILIUL NAŢIONAL AL

COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

D E C I D E :

 

 

Art.unic  În vederea modificării Statului Colegiului Medicilor din România şi armonizării acestuia cu legislaţia în vigoare se aprobă înfiinţarea unei comisii de lucru, ce va fi formată din :

  • Membrii Biroului Executiv al Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România
  • Comisia de Etică şi Deontologie a Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Prof. dr. Vasile Astărăstoae

 

 

 

 

 

 

Bucureşti, 17.02.2012

Nr.2