DECIZIA Nr. 7 din 27 iulie 2012

 

DECIZIA Nr. 7

din 27 iulie 2012

 

 privind finantarea unui proiect al Colegiului Medicilor Tulcea

 În temeiul art. 406 şi 431 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Național al Colegiului Medicilor din România decide:

Art.1  Se aproba finanţarea, din bugetul Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România, a proiectului prezentat de Colegiul Medicilor Tulcea privind achiziţionarea unui noi sediu, cu suma de 20.000 lei.

 

Art.2  Prezenta decizie se comunică Colegiului Medicilor Tulcea  şi Departamentului Finaciar-Contabil al Colegiului Medicilor din România.

 

 

 

Preşedinte

prof. univ. dr. VASILE ASTĂRĂSTOAE

 

 

București, 27 iulie 2012.

Nr. 7