DECIZIA Nr. 9 din 13.09. 2012

 

DECIZIA Nr. 9

din 13.09. 2012

 

privind aprobarea organizării alegerilor membrilor Comisiei de Disciplină la nivelul Colegiului Medicilor Buzău 

 În temeiul art. 406, 428, 431, 444, 445 și 446 din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum și al art. 99 din Statul Colegiului Medicilor din România, aprobat prin Hotărârea Adunarii generale nationale a Colegiului Medicilor din Romania  nr. 2/2012 privind adoptarea Statutului si a Codului de deontologie medicala ale Colegiului Medicilor din Romania, şi faţă de solicitarea Colegiului Medicilor Bbuzău nr.4752 din 11.09.2012

 

CONSILIUL NAŢIONAL AL

COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

D E C I D E

Art.1  Constată imposibilitatea de funcţionare a Comisiei de Disciplină a Colegiului Medicilor Buzău.

 

Art. 2  Se solicită Consiliului Judeţean al Colegiului Medicilor Buzău să convoace Adunarea Generală a Colegiul Medicilor Buzău şi să organizeze desfăşurarea alegerilor conform Regulamentului Electoral aprobat prin Decizia nr. 4/2011 a Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România publicat în Monitorul Oficial  Partea I nr. 435 din 22.06.2011.

 

Art. 3  Dispoziţiile prevăzute de art. 2 alin 2,3,4 din Decizia nr. 4/2011 a Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România , referitoare la Comisia Electorală Centrală rămân valabile.

 

Art. 4  Decizia se comunică şi va fi dusă la îndeplinire de Consiliul Judeţean al Colegiului Medicilor Buzău.

 

 

Preşedinte

prof. univ. dr. VASILE ASTĂRĂSTOAE