DECIZIA Nr. 147 din 30.10.2012

  
DECIZIA Nr. 147 din 30.10.2012
a
Biroului  Executiv al Consiliului Naţional
  al Colegiului Medicilor din România
 
 
În temeiul art. 406 şi 436 din Legea 95/2006  privind reforma în domeniul sănătăţii, respectiv a art. 41 si art. 69 din Statutul Colegiului Medicilor din România şi faţă de Referatul întocmit de d-na Director Economic Mihaela Popa cu privire  la derularea proiectului POSDRU/63/3.2/S/20596
 
B I R O U L   E X E C U T I V 
AL
CONSILIULUI NAŢIONAL
AL COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

D E C I D E
 
Art. 1      În vederea unei optime desfăşurări a activităţii în cadrul proiectului POSDRU/63/3.2/S/20596 se aprobă ca plățile să fie făcute din contul Colegiului Medicilor din România, urmând ca regularizarea să se facă după rambursarea cheltuielilor de către Ministerul Sănătăţii.
 
Art. 2  Pe site-ul Colegiului Medicilor din România se va publica prezenta decizie precum şi o informare privind finanţarea proiectului POSDRU/63/3.2/S/20596 care a fost asigurată din fondurile Colegiului Medicilor din România până la rambursarea fondurilor cuprinse în proiect.
 
Art. 3 Decizia se comunică şi va fi dusă la îndeplinire de Departamentul Financiar-Contabil şi Departamentul Imagine al Colegiului Medicilor din Romania
 
 
PREŞEDINTE                                                                                    SECRETAR GENERAL                
 Prof. Dr. VASILE ASTĂRĂSTOAE                                             Dr.VIOREL RĂDULESCU