Documente pentru un medic care doreşte să profeseze în străinătate

În atenția solicitanților adeverințelor prin care se atestă că titularul nu este membru al Colegiului Medicilor din România

Vă comunicăm faptul că, prin intrarea în vigoare la data de 1 aprilie 2019 a Deciziei Consiliului Național al CMR nr. 14/2018 privind întocmirea şi emiterea certificatului profesional curent, va fi abrogată Decizia Consiliului Național al CMR nr. 4/2014 privind eliberarea adeverinţei ce atestă că titularul nu deţine calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România.

Așadar, începând cu data de 1 aprilie 2019, Colegiul Medicilor din România nu va mai elibera adeverințele menționate.

Documentația  în vederea obținerii adeverinței se va mai putea depune la Colegiul Medicilor din România numai până la data de 15 martie 2019.

Conform noilor reglementări care vor intra în vigoare la data de 1 aprilie 2019, medicii care au deținut în trecut calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România vor putea solicita Certificatul profesional curent colegiilor teritoriale unde au fost înscriși.

 

Documente necesare unui medic care doreste sa profeseze in strainatate.

Daca un medic roman doreste sa profeseze in strainatate, trebuie sa solicite si sa i se elibereze mai multe documente de la Colegiului Medicilor din România:

1. Dacă medicul în cauză este membru al Colegiului Medicilor din România i se va elibera un Certificat Profesional Curent de către Colegiul Medicilor teritorial unde medicul este înscris.

2. Daca medicul în cauză nu este membru al Colegiului Medicilor din România, i se va elibera, conform Deciziei nr.4/2014 a Consiliului National al Colegiului Medicilor din Romania o adeverinţă, prin care se va certifica faptul că nu este membru CMR. Pentru eliberarea adeverinţei este necesară depunerea următoarelor documente:

– cerere si declaraţie tip (click pentru a o descarca)

– copie legalizată diplomă de licenţă.

– copie acte de identitate (carte de identitate/ paşaport) – pentru cetăţenii români

– copie si traducere legalizata, acte de identitate (carte de identitate/pasaport) – pentru cetatenii straini

– dovada achitării sumei de 50 lei în contul  Colegiului Medicilor din România.

 

Achitarea sumei reprezentând contravaloarea eliberării documentului se va face la sediul CMR sau în contul: RO 10 BRDE 441 SV 14549444410 BRD CAROL

Documentele vor fi depuse la sediul Colegiului Medicilor din Romania sau trimise prin posta/curierat cu confirmare la adresa:

Colegiul Medicilor din România
Bulevardul Timişoara nr. 15, cod poştal 061303
Sector 6, Bucuresti , România
În atenţia Dept Avizari-Acreditări.