Decizie nr. 2/2009 – ABROGATĂ

 

  Din 23/01/2009 – ABROGATĂ 

 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 199 din 30/03/2009

Privind stabilirea sistemului de credite de educaţie medicală continuă pe baza căruia se evaluează activitatea de perfecţionare profesională a medicilor, a criteriilor şi a normelor de creditare a formelor de educaţie medicală continuă, precum şi a normei şi criteriilor de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă

 DECIZIA 2-2009 A CN AL CMR detalii

Anexa 3 – Cerere EMC

Anexa 4 – Acreditare furnizor de EMC

Anexa 5 – Fisa publicatiei

Anexa 6 – Proiect program curs

Anexa 7 – Certificat de absolvire

Anexa 8 – Certificat de participare