Audiere publica “Preventia in sanatate – cine castiga si cine pierde din sistemul de sanatate”

Societatea Națională de Medicina Familiei, Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie și Coaliția 52, cu asistența tehnică a Academiei de Advocacy, inițiază audierea publică ,,Prevenția în sănătate – cine câștigă și cine pierde în sistemului de sănătate?” în cadrul căreia a invităt toate partile interesate sa isi exprime în scris punctul de vedere, prin oferirea de răspunsuri și soluții argumentate la următoarele întrebări majore:

* Cum va contribui medicina preventivă la îmbunătățirea stării de sănătate a populației din România? Ce efecte pozitive și negative întrevedeți? Detaliați.

* Care sunt principalele măsuri care ar trebui prevăzute în programul național de prevenție al Ministerului Sănătății? Detaliați.

Punctele de vedere trebuie trimise pana la data de 24 aprilie 2013.

Audierea publică va avea loc la Tîrgu Mureș, în data de 26 aprilie 2013, începând cu ora 11:30, în Amfiteatrul  Centrului Integrat de Medicină Dentară din cadrul Universității de Medicină și Farmacie, de la adresa str. Gh. Marinescu, nr.38, Tîrgu Mureș.
Din Comisia de Inițiere a Audierii Publice fac parte  dr. Rodica TĂNĂSESCU, președinte Societatea Națională de Medicina Familiei (S.N.M.F.), București, dr. Doina MIHĂILĂ
președinte Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie (F.N.P.M.F.), București, Radu BĂLĂNEAN, lider regional Coaliția 52, Tîrgu Mureș.

Din Comisia de experti a audierii publice fac parte Prof. univ. dr. Leonard AZAMFIREI
Rector, Universitatea de Medicină și Farmacie, Tîrgu Mureș, Prof. univ. dr. Petru ARMEAN
Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila”, București, Conf. univ. dr. Carmen – Daniela DOMNARIU, Universitatea ,,Lucian Blaga”, Sibiu, Dr. Val VÎLCU, Jurnalist,
Simona FIȚ, Consultant în transparența decizională, Academia de Advocacy.

Materialele care stau la baza acestei audieri publice și alte detalii despre acest proiect le regăsiți atașate și pe site-ul www.advocacy.ro