Decizia nr. 5/26.07.2013 a CN al CMR, pentru completarea Deciziei 1/2013

DECIZIA Nr. 5

din 26 iulie 2013

pentru modificarea Deciziei Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România nr.1/2013 privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activităților de educație medicală continuă a medicilor, precum și a criteriilor și  normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor și formelor de educație medicală continuă

În temeiul art. 406, 414 și 431 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor din România decide:

Art. I Decizia Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 1/2013 privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activităților de educație medicală continuă a medicilor, precum și a criteriilor și  normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor și formelor de educație medicală continuă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 27.02.2013 se  modifică după cum urmează:

În Anexa nr. 1, la articolul 25, după alineatul 1) se introduce un nou alineat, alineatul (1)1 cu următorul cuprins:

(1)1 Universitățile și/sau Facultățile de Medicină și Farmacie acreditate, vor achita pentru creditarea planului anual de cursuri postuniversitare, o taxă de 100 de Euro pentru fiecare pachet de maxim 100 cursuri, începând cu anul universitar 2013-2014. Orice alte cursuri suplimentare, în afara planului anual trimis inițial, se creditează conform prevederilor alin. 1).”

Art. II Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedinte

VASILE ASTĂRĂSTOAE

 

 

Bucureşti, 26 iulie 2013.

Nr. 5

>> Decizia nr. 5/26.07.2013 a CN al CMR, pentru completarea Deciziei 1/2013 <<