Procesul verbal al intalnirii de la CNAS – negocierea CoCa 2015 si a Normelor metodologice de aplicare

 

Încheiat astăzi 22.01.2015-23.01.2015 în urma întâlnirii având ca temă negocierea reglementărilor proiectului de Norme metodologice de aplicare în anul 2015 a HG nr.400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015.

PV CNAS-29.01.2015