Raport de activitate 2013

Activitatea Comisiei Superioare de Disciplină s-a desfăşurat, de la infiinţarea sa şi până în prezent, cu îndeplinirea prevederilor Statutului Colegiului Medicilor din România, a Codului de Deontologie Medicală, a Legii 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comisiilor de Disciplină şi a tuturor actelor normative în vigoare, ce au privit direct cauzele dosarelor aflate pe rolul Comisiei Superioare de Disciplină.

Raport Adunare Genenerala CSD 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *