Declaratie de Presa

Doamnelor și domnilor colegi,

 

Alegerile pentru organele de conducere ale C.M.R. au fost parțial invalidate.

Încă din urmă cu 6-7 luni am arătat legiuitorului că, în multe alte țări din Europa nu există o limitare a numărului de mandate și că nu există un motiv pentru limitare.

Legiuitorul a înțeles și a procedat în consecință, drept pentru care îi mulțumim și pe această cale.

Promulgarea modificării legislative s-a făcut în timp constituțional.

Este adevărat că opinia noastră a fost că putem cu toți candida și în mod legitim am dori să o facem. Opinia exprimată de noi aici a fost împărtășită în județe cu largă majoritate.

Comisia electorală centrală a primit mandat să organizeze și să vegheze la legalitatea alegerilor, însă nu a împărtășit opinia noastră, astfel încât a invalidat parțial alegerile.

Această întâmplare care poate părea nefericită este totuși benefică în măsura în care ne prilejuiește o scurtă reflexie despre onorabilitate.

Colegiul Medicilor din România, prin prestația sa de peste 15 ani, a devenit o instituție cunoscută în societate și de cele mai multe ori respectată:

  • Jurisdicția profesională
  • Educația medicală continuă, activitate profesională în toate specialitățile
  • Avizările și registrul național al medicilor
  • Activitățile sociale și relația cu C.N.A.S.

Toate acestea sunt doar câteva din domeniile de activitate în care avem exclusivitate în viața medicală.

Inserția noastră socială este semnificativă: colaborăm cu Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Avocatul Poporului, cu instanțe de judecată civile și penale, cu Parchete, cu Ministerul de Interne, cu primării și consilii județene, cu asociații, cu O.N.G-uri, cu firme de stat sau private, cu ordine ale altor profesii liberale din țară.

Suntem cunoscuți și recunoscuți pentru activitatea noastră, devenind parteneri și membri în cadrul organismelor internaționale: C.P.M.E., U.E.M.S., U.E.M.O., C.E.O.M., W.M.A., AEMH, Consiliul Europei.

Interesul pentru activitatea noastră este vădit în rândul membrilor în organele alese cât și în rândul celorlalți medici. Lucrul acesta nu a fost niciodată însă dovedit prin prezența la vot, cât prin discursul de campanie și de contestare.

Imaginea Colegiului Medicilor din România, așa cum este ea, vine din recunoașterea socială a valorii profesiei noastre, din valoarea individuală a membrilor colegiului, din activitatea organelor alese și din prestația publică a președintelui și biroului executiv în județ sau pe țară.

Elementul fundamental al poziției favorabile a Colegiului Medicilor din România, a recunoașterii sale este peren: respectul public pentru profesia de medic și onorabilitatea profesiei. Indiferent de evoluțiile interne sau externe, acestea trebuie să fie în continuare în gestiunea exclusivă a Colegiului Medicilor din România.

Procesul electoral din acest an a coincis cu mișcarea de stradă și virtuală de după accidentul tragic din București. Era absolut necesar și firesc ca vocea publică care a contestat tot ce a crezut că este în neregulă în societate să se ridice cu critică și la adresa Colegiului Medicilor din România.

Contestatarii noștri, cu mici excepții, nu au depășit limitele admisibile în dispută și nu s-au pretat la atacuri la persoană. Considerând utilă o dezbatere publică, nu am reacționat vehement la nici un atac. Evident că ne-am poziționat în apărarea colegilor noștri care au fost blamați pe nedrept.

Acest episod electoral ratat ne creează oportunitatea de a mulțumi public tuturor celor care nu ne-au permis să comitem o neconformitate, totodată, creează tuturor membrilor Colegiului Medicilor din România posibilitatea de a participa la viitoarele alegeri.

Îndemnăm pe toți colegii noștri, indiferent de forma în care sunt organizați, să se mobilizeze și să vină la alegeri pentru că toți suntem membri ai Colegiului Medicilor din România. De asemenea,  îi chemăm să vină cu propuneri de acțiuni și să participe la punerea lor în practică.

 

 

Dr. Gheorghe Borcean

Președinte

Colegiul Medicilor din România

 

București 12.12.2015