Comisia de alergologie si imunologie

Preşedinte – prof. dr. Diana Deleanu, Cluj-Napoca

Vicepreședinte – conf. dr. Roxana Bumbăcea, București

Membru – prof. dr. Carmen Panaitescu Bunu, Timișoara

Membru – conf. dr. Ioana Agache, Brașov

Membru – șef lucr. dr. Corina Ureche, Tg. Mureș

Membru – șef lucr. dr. Nadia Gherman Onițiu, Cluj-Napoca

Secretar – dr. Ioana Bucur, București