Module de pregatire în rezidentiat

Notă. Pentru emiterea Certificatelor de membru al CMR nu mai sunt necesare adeverintele emise de către Ministerul Sănătătii si, ulterior, de către CNPDSB, care conferă drept de practică a abilitătilor respective, urmare parcurgerii acestor module în cadrul specializării prin rezidentiat.

Includerea acestor abilităti în standardul profesional este implicită promovării examenului de medic specialist în specialitătile mentionate.
Pentru orice alte domenii aferente specialitătilor din Nomenclator, sunt necesare atestate de studii complementare eliberate de Ministerul Sănătătii, urmare promovării examenelor organizate în acest scop.
În situatia în care unii angajatori solicită medicilor un document separat de atestare a abilitătilor sau mentionarea expresă a acestora pe certificatul de membru al CMR, Colegiile teritoriale pot raspunde favorabil acestor solicitări. ( mai multe detalii )