Biroul Executiv

Biroul Executiv al Colegiului Medicilor din România este format dintr-un preşedinte, trei vicepreşedinti şi un secretar general, aleşi în mod individual de către Consiliul Naţional, dintre membrii săi. Biroul Executiv se întruneşte odată pe săptămână sau ori de câte ori este cazul, la cererea Preşedintelui sau a cel puţin doi dintre membrii săi.   Biroul Executiv lucrează legal în prezenţa a trei dintre membrii săi şi ia decizii valabile cu votul  a cel putin trei membri. Membrii Biroului Executiv îşi pot exprima votul asupra unei decizii prin corespondenţă, inclusiv în format video sau electronic. Atribuţiile  Biroului Executiv sunt de a asigura activitatea permanentă a Colegiului Medicilor din România; de a aproba angajarea de personal şi asigura execuţia bugetului, de a întocmi raportul anual de activitate şi gestiune, pe care îl supune aprobării Consiliului Naţional, de a executa hotărârile Adunării Generale Naţionale şi ale Consiliului Naţional, de a elabora şi supune spre avizarea Consiliului Naţional proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe baza bugetelor locale, de îndeplini orice alte sarcini stabilite de către Consiliul Naţional şi de informa Consiliul Naţional cu privire la deciziile emise între şedinţele consiliului. De asemenea, Biroul Executiv coordonează activitatea comisiilor de lucru ale Consiliului Naţional. Preşedintele  Biroului Executiv al Consiliului Naţional este preşedintele Colegiului Medicilor din România. Preşedintele reprezintă Colegiul Medicilor din România în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi străinătate.încheie contracte şi convenţii în numele Colegiului Medicilor din România cu aprobarea  Biroului Executiv, convoacă şi conduce şedinţele Adunarii Generale Naţionale şi ale Consiliului Naţional, aduce la îndeplinire deciziile  Biroului Executiv, hotărârile Consiliului Naţional date în sarcina sa şi rezolva problemele şi lucrările curente.

Actuala componenţă a Biroului Executiv al CMR, după alegerile din 23 martie 2016 este:

Dr.  Gheorghe Borcean – Presedinte

Dr. Constantin Cârstea – Vicepreşedinte

Prof. Dr. Emanoil Ceausu – Vicepreşedinte

Dr. Călin Bumbuluţ – Vicepreşedinte

Dr. Gabriela Dascal –  Secretar general