Proces verbal încheiat astăzi 17.05.2016 în urma întâlnirii având ca temă Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii de Guvern nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017. Documentul a fost aprobat in ședinta Consiliului Național al CMR din 20.5.2016

.

qwdsc

qweasfcd