Comunicat 24-iun-2016

Aceasta este varianta finala a Comunicatului agreat de Ministerul Sanatatii si CNAS si transmis CMR la doua ore dupa terminarea sedintei Consiliului National al CMR din data de 24.06.2016.

 

Cu ocazia Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România, în data de 24.06.2016 a avut loc la sediul Colegiului Medicilor din România o întâlnire între Ministrul Sănătății, dl. Vlad Voiculescu, Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, dl. Radu Țibichi, Președintele Societății Naționale de Medicină de Familie (membru al Consiliului Național al CMR) și membrii Biroului Executiv al Colegiului Medicilor din România.

Temele discuției au fost următoarele:

  1. Finanțarea serviciilor medicale furnizate de medicina primară și de celelalte specialități din ambulatoriu.
  2. Posibilitatea creșterii accesului pacienților la servicii medicale și medicamente, în special la cele reglementate prin protocoale terapeutice și la cele prescrise în baza scrisorilor medicale.
  3. Reanalizarea sancțiunilor prevăzute în Contractul-Cadru pentru unele situații privind prescrierea de medicamente în baza scrisorilor medicale, precum și pentru cele apărute ca urmare a problemelor de informatizare.

CNAS şi reprezentanții medicilor din cadrul CMR au agreat ideea enunțată de dl. Ministru al Sănătății, privind importanța asistenței medicale primare și de ambulatoriu, ca bază a unei bune funcționări a întregului sistem de asistență medicală. Părţile prezente au fost de acord că, în interesul pacienţilor, este necesară asigurarea continuităţii asistenţei medicale, pe toate palierele, în baza legislaţiei în vigoare.

Participanții au mai discutat despre posibilitatea de creștere echilibrată a finanțării pentru toate palierele asistenţei medicale, urmărindu-se în mod special încurajarea rezolvării cazurilor pacienţilor în ambulatoriu, atunci când acest lucru este posibil.

O altă idee enunțată a fost posibila îmbunătățire a cadrului legislativ pentru eliminarea disfuncționalităților din relaţia furnizor de servicii medicale – pacient – casa de asigurări de sănătate. În acest sens, se va lua în considerare optimizarea Contractului-cadru, a Legii 95/2006 și altor acte normative, în scopul îmbunătățirii accesului pacienților la servicii medicale și medicamente.