Comisia de endocrinologie

Preşedinte – Prof. Dr. Poiană Cătălina, București

Vicepreședinte  – conf. dr. Georgescu Carmen, Cluj-Napoca

Membru – prof. dr. Zosin Ioana, Timişoara

Membru – prof. dr. Mogoş Voichiţa, Iaşi

Membru – prof. dr. Totoianu Ioan Gh., Sibiu

Membru – crof. Dr. Dumitru Brănișteanu, Iași

Membru – conf. Dr. Grigorie Daniel, București

Membru – prof. Dr. Pascanu Ionela, Tg. Mureș

Membru –  prof. Dr. Circo Eduard, Constanta

Membru – conf. dr. Aurora Miloş, Timişoara

Secretar – s.l. Dr. Gheorghiu Monica Livia, București