Comisia de medicină sportivă

Preşedinte – prof. dr. Ionescu Anca, Bucureşti

Vicepreședinte – prof. dr. Brânzaniuc Klara, Târgu Mureş

Membru – lector dr. Buşneag Răzvan, Bucureşti

Membru – dr. Vârnav Plusa Ispas, Iaşi

Secretar – dr. Şerbescu Ioan, Timişoara