Comisia de otorinolaringologie

Preşedinte – prof. dr. Dumitru Cristea, Galaţi

Vicepreşedinte – prof. dr.  Cosgarea Marcel, Cluj-Napoca

Membru – prof. dr. George Comşa, Constanţa

Membru – prof. dr. Cobzeanu Dan, Iași

Membru – conf. Dr. Anghelina Florin, Craiova

Membru – dr. Cîrpaciu Daniela, Teleorman

Membru – prof. dr. Cotulbea Stan, Timişoara

Secretar – prof. dr. Muhlfay Gheorghe, Târgu Mureş