Comisia de reumatologie

Preşedinte – conf. dr. Predeţeanu Denisa, Bucureşti

Vicepreşedinte – prof. dr. Ciurea Paulina, Craiova

Membru – prof. dr. Rednic Simona, Cluj-Napoca

Membru – șef lucr. dr. Răzuș Lila, Iași

Secretar – conf. dr. Bălănescu Andra, Bucureşti