Adunarea Generală a Uniunii Europene a Medicilor Omnipracticieni/Medicilor de Familie (UEMO)

21-22 octombrie 2016  București 

 

Săptămâna trecută,  în perioada 20-22 octombrie, 24 de delegații naționale au participat la Adunarea Generala a UEMO (Uniunea Europeana a Medicilor Omnipracticieni/Medicilor de Familie), organizată pentru prima dată la București, în cei 49 de ani de existență a UEMO. În 1967, asociațiile medicilor din specialitatea de Medicină Generală din șase state membre ale Comunității Economice Europene (Belgia, Franța, Germania, Olanda și Italia), se întâlneau la Paris pentru a înființa Uniunea Europeană a Medicilor Generaliști (UEMO), organizație care a devenit acum una dintre cele mai importante organizații ale medicilor la nivel european, reprezentând peste 400.000 medici din Europa, fiind compusă, până la AG de acum, din delegați ai următoarelor țări: Austria, Belgia, Croația, Cehia, Finlanda, Germania, Ungaria, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Norvegia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveția, Olanda, Turcia, Marea Britanie.

Dr Aldo Lupo, Președintele UEMO a prezentat raportul de activitate de la ultima Adunare Generală din Porto.

Dr. Kjartan Olafsson, Vicepreședinte al UEMO, în cadrul raportului său a prezentat acțiunile Comisiei Consultative a Comisiei Eurpene privind eHealth, în care UEMO este stakeholder precum și raportor. De asemenea, propunerile grupului intern de lucru al UEMO privind îmbunătățirea activității organizaționale, având termen de finalizare până la Adunarea Generală din Londra, mai 2017.

Dr. Daniel Widmer, Vicepreședinte al UEMO a expus situația colaborării UEMO cu alte organizații profesionale medicale și propunerile pentru Codul de Conduită al UEMO în aceste relații și în cele cu industria medicală, Cod care urmează să fie adoptat la următoarea AG.

Dr. Calin Bumbulut, Vicepreședinte al Colegiului Medicilor din Romania și Vicepreședinte al UEMO, a prezentat raportului său despre activitatea grupului de lucru intern al UEMO privind recunoașterea  specialității de Medicina de Familie la nivel european, respectiv despre înființarea grupului reunit UEMO-WONCA Europe (Organizația Mondială a Colegiilor Naționale, Asociațiilor Academice ale Medicilor Generaliști, regiunea Europa) în urma Conferinței de la Copenhaga din iunie 2016, acesta având sarcina din partea celor organizații să definitiveze până la 1 noiembrie 2016 un plan de acțiune pentru elaborarea necesităților comune de formare în specialitatea de Medicină Generală/Medicina Familiei în Europa.

Dintre rezultatele Adunării Generale UEMO de la București, menționăm:

Crearea un nou Grup de lucru privind eHealth, având ca obiectiv definitivarea strategiei UEMO în acest domeniu.

Franța a redevenit membru cu drepturi depline al UEMO, în urma votului în unanimitate al AG. Aniversarea a 50 de ani de existență a UEMO, având ca unul din membrii fondatori Franța, va avea loc în toamna anului viitor.

Alegerea un nou vicepreședinte al UEMO pentru un mandat de 4 ani, în persoana reprezentantului BMA din Marea Britanie, Dr. Mary McCarthy.

Declarația UEMO adoptată în unanimitate în 11 iunie 2016 la Porto, prin care UEMO ”invită toate țările care nu au recunoscut încă specialitatea să-și evalueze propriile lor sisteme, astfel încât să promoveze și să realizeze recunoașterea generaliștilor/medicilor de familie ca specialiști în domeniul Medicinei Generale/Medicinei de Familie în decurs de un an”, a reprezentat un impuls și un sprijin pentru multe delegații (Marea Britanie, Irlanda, Norvegia, Malta) să ceară Autorităților Competente Naționale notificarea Comisiei Europene pentru recunoașterea specialității de MG/MF la nivel european.

Următoarea AG a UEMO se va desfășura în perioada 26-27 mai la Londra.