Colegiul Medicilor din România solicită Ministerului Sănătăţii încheierea unui protocol de colaborare

Colegiul Medicilor din România solicită Ministerului Sănătăţii încheierea unui protocol de colaborare

 

Potrivit Legii 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, participarea CMR la elaborarea actelor normative este o obligaţie legală, ori până acum CMR nu a fost invitat la nicio discuţie privind elaborarea vreunui act normativ.

Colegiul Medicilor din România a trimis în acest sens o adresă către Ministerul Sănătăţii prin care solicită incheierea unui protocol care să stabilească o procedură de colaborare a celor două instituții în procesul de elaborare a reglementărilor legale în domeniul medical și a asigurărilor sociale de sănătate.

Colegiul Medicilor din Romania işi exprimă nemulţumirea legată de modul în care Ministerul Sănătăţii aplică prevederile legale în vigoare şi invocă publicarea pe site-ul instituţiei a proiectelor de acte normative. Potrivit Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, procesul elaborării actelor normative este anterior publicării pe site-ul autorității.

Astfel, ceea ce se publică pe site-ul Ministerului Sănătății este un proiect al reglementărilor, proiect care a fost elaborat exclusiv de către Ministerul Sănătății și asupra căruia, după elaborare, se solicită și comentarii ori observații de la societatea civilă. Postarea acelui proiect semnifică faptul că elaborarea lui s-a făcut conform legii deci inclusiv cu consultarea Colegiului Medicilor din România, lucru care nu este adevărat.

Respectarea transparenței decizionale, a predictibilității legii și a promovării dialogului social constituie reîntoarcerea instituțiilor statului la unul dintre principiile fundamentale ce stau la baza organizării și funcționării autorităților și instituțiilor statului român, respectiv principiul legalității. Acest principiu se aplică, în aceeași măsură, și Colegiului Medicilor din România autoritate de drept public, înfiinţată printr-o lege organică, cu atribuții exprese în ceea ce privește organizarea și desfășurarea activității ei.