Comunicat

Colegiul Medicilor din România salută decizia Curţii Constituţionale de respingere a sesizării Guvernului privind neconstituţionalitatea legii care permite Ministerului Sanătăţii şi autorităţilor locale să acorde, lunar, stimulente financiare.

“În urma deliberării, cu unanimitate de voturi, Curtea a respins obiecţia de neconstituţionalitate formulată şi a constatat că dispoziţiile art. I din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii sunt constituţionale în raport de criticile formulate. Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică Preşedintelui României”, a transmis Curtea Constituţională într-un comunicat de presă.

Astfel, Ministerul Sanătăţii, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie precum şi autorităţile administraţiei publice locale pot acorda personalului medical şi de specialitate stimulente financiare lunare în limita a două salarii minime brute pe țară.

Vă reamintim că modificările legislative au fost adoptate de Parlament în luna iunie a acestui an însă Executivul a cerut în luna iulie Curţii Constituţionale exercitarea controlului de constituţionalitate.

În sesizarea adresată CCR, Guvernul consideră că adoptarea acestor măsuri ar putea conduce la un impact financiar suplimentar asupra cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat aferente 2016 de circa 3,2 miliarde de lei, respectiv 5,5 miliarde de lei în 2017 şi că salarizarea personalului din sectorul bugetar este reglementată prin Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare şi a legilor de salarizare elaborate în baza prevederilor acestei legi.

Potrivit Guvernului, în modificările adoptate de Parlament, nu se indică sursa de finanțare şi există riscul ca impactul suplimentar generat de aplicarea acestei măsuri să nu poată fi acoperit din bugetul aprobat prin Legea bugetului pentru anul 2016, lege adoptată de Parlamentul României.

“Salutăm decizia Curtii Constitutionale de a respinge sesizarea Guvernului privind neconstitutionalitatea legii care permite Ministerului Sanatatii si autoritatilor locale sa acorde, lunar, stimulente financiare. Decizia cu unanimitate de voturi a Curţii Constituţionale este o dovada că medicii îşi merită pe deplin aceste drepturi. Neacordarea stimulentelor nu însemna altceva decât o nouă nedreptate la care ar fi fost supuşi  medicii. Acum aşteptăm punerea în aplicare a deciziei Curţii Constituţionale”, a declarat preşedintele Colegiului Medicilor din România, dr. Gheorghe Borcean.