ANUNȚ

Reamintim colegilor noștri, atât celor din structurile teritoriale cât și membrilor C.M.R., că efectuarea orelor de educației medicală continuă este în același timp o obligației legală dar și o condiție esențială a menținerii dreptului de liberă practică și de exercitare a profesiei de medic pe teritoriul României.

Având în vedere că, odată cu începutul noului an, va urma o perioadă extrem de încărcată la nivelul colegiilor teritoriale, pentru reavizarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, avem rugămintea atât către membrii noștri dar și către colegiile teritoriale să se organizeze în acest sens după cum urmează:

– membrii Colegiului Medicilor din România cu drept de liberă practică să-și finalizeze și ciclul anual de pregătire profesională și să-și pregătească documentele doveditoare;

colegiile teritoriale să facă toate demersurile și, după caz, să dispună toate măsurile necesare pentru ca procesul de avizare a certificatelor de membru să se desfășoare în cele mai bune condiții astfel încât să fie îndeplinite cerințele legale, concomitent cu asigurarea pentru toți medicii cu drept de liberă practică a  posibilității desfășurării activității pe anul 2017 fără nici un fel de sincope ori alte bariere administrative.