Anunţ al Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale

 

Având în vedere obligaţia, conform legislaţiei în vigoare, a declarării activităţilor de sponsorizare de către producătorii, deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă (DAPP) sau reprezentanţii acestora în România, distribuitorii angro şi en detail de medicamente, precum şi de către beneficiarii sponsorizărilor, până la data de 31 martie a anului în curs, Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale RECOMANDĂ utilizarea formularelor electronice de declarare şi utilizarea Ghidurilor de completare a formularelor de declarare (online, pentru beneficiar şi prin e-mail, pentru sponsor) disponibile pe site–ul instituţiei, la adresa http://www.anm.ro/anmdm/med_publicitate_declaratii.html.