Comunicat important

Colegiul Medicilor din România
Dep. Profesional Științific și Învățământ
 

Atenționăm prin prezenta toate Colegiile Medicilor Teritoriale precum și orice prezumptiv “interesat” a fi beneficiar al unui eveniment EMC anunțat prin e-mail sau pe orice altă cale de informare de către Asociația “Didactica” Craiova și semnat conf. dr. Firică Jean;

 
Să nu ia în considerare ca atare, fiind nul de drept și vizând o tentativă repetat frauduloasă de neconformitate cu reglementările procedurale de creditare a evenimentelor EMC, mesajul prin care se comunică că asociația menționată, “în parteneriat (neprecizat) organizează Masa rotundă (fără titlu) și alocă (sic!) credite EMCla 2 (două) tarife prestabilite în număr diferit.

 

Precizăm că, în urma unor precedente asemănătoare, prin Decizia 09/20.05.2016, a CN al CMR, Asociației “Didactica” Craiova, i s-a retras acreditarea ca furnizor de EMC și, până în prezent, această sancțiune nu a fost ridicată. Pe cale de consecință, CMR, singura autoritate națională în drept să acorde credite EMC, nu a mai creditat, nicio manifestare de EMC, sub organizarea numitei Asociații “Didactica” Craiova.

 

Avertizăm că luarea în considerație a acestor afirmații, făcute “în scris” de către asociația în speță, poate aduce prejudicii grave activității și credibilității CMR dar și a altora (ex.: acordarea creditelor ar contribui, prin dezbaterile și recomandările medicilor și farmaciștilor la “ridicarea prestigiului revistei” The British Medical Journal – Ediția în limba romană).

 
Dr. Călin Bumbuluț
Vicepreședinte CMR
Coordonator Departament