Anunț

Stimate Coleg,

Revenim la anunțurile noastre anterioare și îți reamintim că în perioada 1 – 30 septembrie 2017 îți poți depune candidatura pentru a fi ales ca membru în Comisia Superioară de Disciplină a Colegiului Medicilor din România.
Alegerile se vor desfășura în ziua de 13.10.2017; exercitarea votului va avea loc în sala Colorado și Arizona a hotelului Sheraton din Calea Dorobanților nr. 5-7 București, între orele 8.00-20.00.

Potrivit Regulamentului Electoral privind alegerea membrilor Comisiilor de Disciplină al Colegiului Medicilor din România, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 345 din 10.5.2017, candidații trebuie să fie medici primari cu o vechime în profesie de peste 7 ani și care să nu fi avut abateri disciplinare în ultimii 5 ani.

Calitatea de membru în Comisia Superioară de Disciplină este incompatibilă cu aceea de membru în Comisia de Disciplină de la nivel teritorial, cu aceea de membru în organele de conducere ale Colegiului Medicilor din România precum și cu orice altă funcție din cadrul Colegiului Medicilor din România, cu excepția calității de membru în Adunarea Generală a Colegiului Medicilor din județul respectiv/Municipiului București, potrivit Regulamentului invocat.

Candidatul care îndeplinește condițiile prevăzute in Regulamentul Electoral, trebuie să depună o declarație de candidatură și un Curriculum Vitae. Declarația de candidatură trebuie tehnoredactată.
Membrii comisiei electorale centrale nu pot candida în legislatura pentru care se organizează alegerile.

Candidaturile pentru Comisia Superioară de Disciplină se vor depune personal, la secretariatul Colegiului Medicilor din România, Bd. Timișoara nr. 15, Sector 6, București, in timpul programului de lucru, în următorul interval orar: Luni – Joi: 9:00 – 16:30; Vineri: 9:00 – 14:30.

Lista finală cu candidați va fi afișată pe pagina de web a Colegiului Medicilor din România, după verificarea dosarelor și rezolvarea contestațiilor, luni 2.10.2017.
La primirea mandatului, fiecare membru ales, va semna o declarație pe proprie răspundere prin care confirmă faptul că nu se află în nici una din situațiile de incompatibilitate prevăzute de lege.
Alegerile se vor desfășura cu respectarea prevederilor legale în domeniu, respectiv Legea nr. 95/2006 (r), cu modificările și completările ulterioare, Decizia Consiliului național al CMR nr. 14/2017 și Statutul CMR.

PREȘEDINTE: Dr. Marius Alexandru LIȚU
SECRETAR: Dr. Adrian NEDELCIU

Anunț (click aici)