Colegiul Medicilor din România: Este timpul ca legislativul -Parlamentul României – să se implice urgent și să asigure cadrul legal de funcționare a sistemului informatic

Sistemul informatic de gestionare a datelor privind serviciile medicale furnizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate a ajuns în situația critica de a bloca funcționarea sistemului, periclitând major înregistrarea serviciilor furnizate, validarea și transmiterea lor în vederea decontării, dar și comunicarea între asistența medicală primară, farmacii, laboratoare, spitale etc. și a altor furnizori de servicii medicale, punând în primejdie accesul pacienților la servicii de sănătate. Situația nu este nouă. Sistemul a mai funcționat cu sincope, care s-au accentuat în ultimii ani, atingând acum apogeul.

Colegiul Medicilor din România consideră că este timpul ca legislativul- Parlamentul României- să se implice urgent și să asigure cadrul legal de funcționare a sistemului, pentru că sănătatea unui popor este o problemă de siguranță națională. Modalitatea de atribuire a contractelor de achiziții și mentenanță pentru sistemul informatic din sănătate trebuie legiferată în așa fel încât să nu mai existe loc de interpretări și derapaje periculoase în funcționarea sistemului.