Penitenciarul Slobozia scoate la concurs pentru încadrarea ca funcţionar public cu statut special – (ofițer) în sistemul administraţiei penitenciare o funcție de medic medicină generală/medicină de familie

Anunțul de concurs – Ziarul-Viața-Medicală 07 09 2018

Ziarul „Viaţa Medicală”

Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidat este 27.09.2018, ora 16,00.
Informaţii suplimentare privind condiţiile de înscriere, documentele necesare, bibliografia şi probele de concurs pot fi obţinute de la Biroul resurse umane şi formare profesională din cadrul Penitenciarului Slobozia, situat în Slobozia, str. Gării, nr. 54, judeţul Ialomiţa, telefon  0243232606, e-mail pslobozia@anp.gov.ro

Detalii suplimentare pe http://anp.gov.ro/penitenciarul-slobozia/category/pslobozia/pslobozia-concurs/pslobozia-concurs-extern-indesfasurare/